Dự báo thời tiết Huyện Tiên Phước - Quảng Nam theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  28.5°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  31.2°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  33.7°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  34.9°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   7.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  24.2°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 24.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 24.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 29.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  30.9°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  33.5°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  34.4°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  35.6°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  35.2°
  Cảm giác như 40.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   8.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tiên Phước - Quảng Nam trong 12h tới