Dự báo thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%