Dự báo thời tiết Huyện Núi Thành - Quảng Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%