Dự báo thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam theo giờ

 • 11:00 am T7
  35.1°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  35.8°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   7.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 39°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   7.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  29.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 28°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  29.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  32.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  34.8°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  36.9°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  36.6°
  Cảm giác như 41°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 40.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 40.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 40.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   7.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  34.4°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  31.8°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  29.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  32.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  34.8°
  Cảm giác như 39.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  36.8°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nông Sơn - Quảng Nam trong 12h tới