Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam theo giờ

 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 24.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 24.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T6
  30.9°
  Cảm giác như 32.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T6
  32.4°
  Cảm giác như 35.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  34.8°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  34.5°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.1°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  34.4°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  35.5°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  36.1°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34.5°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   7.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  27.4°
  Cảm giác như 29.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam trong 12h tới