Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%