Dự báo thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 24.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 39.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 37.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  25.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 24.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 27.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  29.7°
  Cảm giác như 32.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  34.3°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  34.7°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 39.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   9.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đông Giang - Quảng Nam trong 12h tới