Dự báo thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%