Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình theo giờ

 • 6:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 30.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.3°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  32.3°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  35.5°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T2
  36.4°
  Cảm giác như 41.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T2
  35.2°
  Cảm giác như 41.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T2
  32.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T2
  30.5°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T2
  28.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  27.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T3
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T3
  29.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T3
  32.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T3
  33.6°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T3
  34°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T3
  35.1°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T3
  37°
  Cảm giác như 42.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T3
  36.8°
  Cảm giác như 42.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T3
  32.8°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 29.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình trong 12h tới