Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình theo giờ

 • 9:00 pm T3
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  30.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  31.7°
  Cảm giác như 37.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  31.1°
  Cảm giác như 37.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  29.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 34.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  33.6°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  34°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  35.5°
  Cảm giác như 41.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  36.4°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 41.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 42.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 32.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình trong 12h tới