Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
6.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%