Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình theo giờ

 • 10:00 am T7
  33.3°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  33.9°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 40.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  34.2°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  30.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.95 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  28.4°
  Cảm giác như 29.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am CN
  28.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  31.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  33°
  Cảm giác như 34.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  33.8°
  Cảm giác như 36.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  35.1°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  37°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm CN
  37.7°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm CN
  37.3°
  Cảm giác như 41.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm CN
  38.1°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm CN
  39.6°
  Cảm giác như 41.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 42.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   4.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  35.8°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  30.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  29.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bố Trạch - Quảng Bình trong 12h tới