Dự báo thời tiết Đồng Hới - Quảng Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
7.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
6.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%