Dự báo thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
7.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%