Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên theo giờ

 • 11:00 am T7
  34.7°
  Cảm giác như 41°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 40.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 40.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 40.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   8.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   8.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 34.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 31.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  30.3°
  Cảm giác như 34.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  32.8°
  Cảm giác như 38°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  33.8°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  34.5°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  35.3°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   8.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   8.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  28.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  30.8°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  32.2°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  34.2°
  Cảm giác như 40.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên trong 12h tới