Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên theo giờ

 • 6:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  34°
  Cảm giác như 39.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  34.1°
  Cảm giác như 39.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   7.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 31.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.3°
  Cảm giác như 34.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 36.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  33.6°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  34.2°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   7.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   8.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.2°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   7.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  31°
  Cảm giác như 35.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sơn Hòa - Phú Yên trong 12h tới