Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên theo giờ

 • 8:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  33.2°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  34.9°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  34.9°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 37.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 36.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  28.4°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T6
  26.3°
  Cảm giác như 27.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 33.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  33°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  33.5°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  34°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 39.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  33.6°
  Cảm giác như 39.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   7.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.8°
  Cảm giác như 36.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   7.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 34.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Phú Hoà - Phú Yên trong 12h tới