Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
7.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%