Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/32°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
6.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%