Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%