Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%