Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%