Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ theo giờ

 • 9:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 29.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 25.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  31.9°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  33.8°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35.2°
  Cảm giác như 40.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 42.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 41.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T6
  29°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 28.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 28.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T7
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T7
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T7
  30.2°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  33.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  35.9°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  37.4°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 30.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lâm Thao - Phú Thọ trong 12h tới