Dự báo thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%