Dự báo thời tiết Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
1.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%