Dự báo thời tiết Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.9°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  33.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  32.3°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 33.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  33.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  34.7°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 33.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận trong 12h tới