Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận theo giờ

 • 6:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 32.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  27.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  31.3°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  33.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  32.5°
  Cảm giác như 35.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 37.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  34.8°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  33°
  Cảm giác như 37.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  31.4°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận trong 12h tới