Dự báo thời tiết Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận theo giờ

 • 8:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  28.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 32.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.8°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  33°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  35.6°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  35.1°
  Cảm giác như 41.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  35.2°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  35.6°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  34.8°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  33.4°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  32.2°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  34.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  35°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  35.2°
  Cảm giác như 41.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  35.7°
  Cảm giác như 42.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  35.4°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  34.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  28.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận trong 12h tới