Dự báo thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận theo giờ

 • 11:00 am T7
  33.3°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  34.1°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.5°
  Cảm giác như 35.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 33.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  32°
  Cảm giác như 35.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  34.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  35.8°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm CN
  35.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm CN
  34.4°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm CN
  34.7°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm CN
  31.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  28.7°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  30.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  32.9°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T2
  33°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận trong 12h tới