Dự báo thời tiết Ninh Thuận 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.73 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

6.54 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

8.47 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

7.75 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.37 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.56 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.02 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.9 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

6.9 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

6.76 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

6.58 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

6.07 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

6.49 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

6.77 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

6.77 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.41 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

7.01 m/s

Gió

80%

Độ ẩm