Dự báo thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%