Dự báo thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%