Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình theo giờ

 • 7:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  32.5°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 34.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  31.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  33.4°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 30.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   5.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới