Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
6.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
5.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%