Dự báo thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  32.5°
  Cảm giác như 37.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 39.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  34.1°
  Cảm giác như 39.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  24.4°
  Cảm giác như 25.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  32.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  33.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  33.4°
  Cảm giác như 39.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  33.4°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  32.8°
  Cảm giác như 37.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  25.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hoa Lư - Ninh Bình trong 12h tới