Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình theo giờ

 • 8:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  28.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  31.9°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  31.9°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  32.7°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  33°
  Cảm giác như 38.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  32°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 33.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  31.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  32.7°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  34°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  32.3°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 33.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Gia Viễn - Ninh Bình trong 12h tới