Dự báo thời tiết Vinh - Nghệ An theo giờ

 • 5:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  28.6°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 36.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.4°
  Cảm giác như 36.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  36°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  36.6°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 42.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 41.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 40.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Vinh - Nghệ An trong 12h tới