Dự báo thời tiết Thị xã Thái Hoà - Nghệ An 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%