Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An theo giờ

 • 11:00 am T7
  36.1°
  Cảm giác như 40.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  36.5°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  36.4°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 40.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  27.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 27°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am CN
  31.3°
  Cảm giác như 34.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33.9°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am CN
  34.8°
  Cảm giác như 39.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am CN
  35.3°
  Cảm giác như 40.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 40.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm CN
  36.2°
  Cảm giác như 41.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm CN
  33.4°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  33.8°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  28.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 30.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T2
  31.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An trong 12h tới