Dự báo thời tiết Huyện Yên Thành - Nghệ An theo giờ

 • 7:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 30.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.4°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  33°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.1°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.3°
  Cảm giác như 40.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  39.7°
  Cảm giác như 42.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   6.65 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  40.2°
  Cảm giác như 42.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   7.2 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  40.4°
  Cảm giác như 42.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 41.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 31.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  29.8°
  Cảm giác như 31.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 31.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T6
  29.1°
  Cảm giác như 31°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T7
  29.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T7
  29.9°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T7
  29.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T7
  28.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  27°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T7
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 35°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T7
  33.5°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T7
  35.3°
  Cảm giác như 39.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  36.8°
  Cảm giác như 41°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 41.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T7
  37.2°
  Cảm giác như 42°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T7
  36.9°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T7
  32.4°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Yên Thành - Nghệ An trong 12h tới