Dự báo thời tiết Huyện Tương Dương - Nghệ An 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.32 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
6.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%