Dự báo thời tiết Huyện Thanh Chương - Nghệ An theo giờ

 • 8:00 am T2
  28.3°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T2
  29.6°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T2
  31.4°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 pm T2
  32.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 pm T2
  33.2°
  Cảm giác như 40.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T2
  32.2°
  Cảm giác như 39.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T2
  31.8°
  Cảm giác như 37.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T2
  31°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T2
  28.1°
  Cảm giác như 31.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T2
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T2
  27°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T3
  28.4°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T3
  30.6°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T3
  31.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T3
  32.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T3
  32.5°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T3
  32.1°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T3
  31.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T3
  30.4°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 34.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T3
  28.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 27.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.1°
  Cảm giác như 28°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  25.6°
  Cảm giác như 27.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Thanh Chương - Nghệ An trong 12h tới