Dự báo thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An theo giờ

 • 9:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T3
  26.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T4
  25.3°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  30.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  31.5°
  Cảm giác như 37.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 33.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  27.9°
  Cảm giác như 32.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  30.5°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 38.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  33.2°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 40.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  33.2°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   5.78 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An trong 12h tới