Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.77 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%