Dự báo thời tiết Huyện Diễn Châu - Nghệ An 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
5.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
4.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%