Dự báo thời tiết Thành Phố Nam Định - Nam Định theo giờ

 • 7:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.63 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   6.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  29.3°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  31.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.3°
  Cảm giác như 35.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.6°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Nam Định - Nam Định trong 12h tới