Dự báo thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định theo giờ

 • 11:00 am T7
  32.5°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 38.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.53 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 38.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.91 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  29.1°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  32.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  32.6°
  Cảm giác như 38.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  31.7°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   6.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T2
  27.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T2
  29.5°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Vụ Bản - Nam Định trong 12h tới