Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
6.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
6.98 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%