Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định theo giờ

 • 9:00 pm T3
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  26.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  30.3°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31.9°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  31.3°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  32.6°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   7.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định trong 12h tới