Dự báo thời tiết Huyện Nam Trực - Nam Định theo giờ

 • 6:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  30°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   7.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   7.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  29.2°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T5
  25.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   3.97 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   2.47 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  32.9°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  33.6°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  32.2°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  31.9°
  Cảm giác như 37.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Nam Trực - Nam Định trong 12h tới